Πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή με τον κομμωτή μας, να παρακολουθεί τις άκρες των μαλλιών και τη γραμμή του κουρέματος.
Το κάθε κούρεμα έχει διάρκεια από 4 μέχρι 6 εβδομάδες το πολύ.

Να αποφεύγετε τη συνεχή χρήση θερμικών συσκευών στο σπίτι μόνες σας.